Александър Миланов

Александър Миланов

Проектен мениджър

alexander.m@npo.bg

Александър Миланов е програмен директор на НПО, специалист по ПР и клиничен социален работник.

Анна Любенова

Анна Любенова

Проектен координатор

anna.l@npo.bg

Анна Любенова е мениджър проекти в НПО, психолог и професионалист с опит в общественоздравната сфера.

Весела Маврова

Весела Маврова

Комуникационен специалист

vesela.m@npo.bg

Весела Маврова е експерт „Програми и проекти“ в НПО, магистър по връзки с обществеността.

Мария Чанева

Мария Чанева

Национален координатор по застъпничество

mariya.ch@npo.bg

Мария Чанева е старши мениджър проекти в НПО, магистър по връзки с обществеността и професионалист с опит в неправителствения сектор.

Д-р Станимир Хасърджиев

Д-р Станимир Хасърджиев

Експерт по формиране на политики

stanimir.h@npo.bg

Д-р Станимир Хасърджиев е Председател на Управителния съвет на НПО, доктор по медицина, лидер в пациентското движение в България и в Европа.

Александър Христов

Александър Христов

Координатор дигитална платформа
alexander.h@npo.bg Александър Христов e експерт „Международни програми и проекти“ в НПО, бакалавър по социология.  
Бойко Гаргов

Бойко Гаргов

Регионален координатор за Област Плевен
Бойко Гаргов е Регионален координатор за Област Плевен по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.
Кристина Йорданова

Кристина Йорданова

Регионален координатор за Област Хасково
Кристина Йорданова е Регионален координатор за Област Хасково по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.
Елена Янева

Елена Янева

Регионален координатор за Област Смолян
Елена Янева е Регионален координатор за Област Смолян по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.
Гинка Илиева

Гинка Илиева

Регионален координатор за Област Шумен
Гинка Илиева е Регионален координатор за Област Шумен по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.
Пламена Стефанова

Пламена Стефанова

Регионален координатор за Област Сливен
Пламена Стефанова е Регионален координатор за Област Сливен по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.
Гергана Гиздина

Гергана Гиздина

Регионален координатор за Област Враца
Гергана Гиздина е Регионален координатор за Област Враца по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.
Валери Недялков

Валери Недялков

Регионален координатор за Област Видин
Валери Недялков е Регионален координатор за Област Видин по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.
Биляна Петкова

Биляна Петкова

Регионален координатор за Област Благоевград
Биляна Петкова е Регионален координатор за Област Благоевград по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.