За почти 20 години разходите в българското здравеопазване – публични и частни, са нараснали повече от […]
За да влияят върху създаването на здравни политики, пациентските организации трябва да имат абсолютна яснота какво […]
Здравеопазването в България разполага с достатъчно ресурси (болници, легла, финансиране), но въпреки това ефективността е относително […]
Ефективното изразходване на наличния финансов ресурс и въвеждането на индикатори за отчитането му, инвестиране в профилактиката […]
Национална пациентска организация инициира проучване за икономическата ефективност на здравеопазването, като изпълнител на проучването е Институт […]