Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи […]
Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на […]
Първият обучителен семинар за регионални координатори по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в […]
За почти 20 години разходите в българското здравеопазване – публични и частни, са нараснали повече от […]
За да влияят върху създаването на здравни политики, пациентските организации трябва да имат абсолютна яснота какво […]
Здравеопазването в България разполага с достатъчно ресурси (болници, легла, финансиране), но въпреки това ефективността е относително […]
Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на […]
Ефективното изразходване на наличния финансов ресурс и въвеждането на индикатори за отчитането му, инвестиране в профилактиката […]