В община Видин са подготвени и оборудвани 16 кабинета за социално-здравни услуги във всички населени места […]
През изминалите два месеца в град Хасково се проведоха поредица от информационни срещи за представяне на […]
Регионална застъпническа карта на област Видин е изготвена по инициатива на Националната пациентска организация. Тя има за цел да […]
От 1 февруари 2023 г. в Благоевград ще има денонощна аптека. До момента в града, който […]
Регионални застъпнически карти за областите Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Сливен, Смолян, Хасково и Шумен бяха изработени […]
Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи […]
Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи […]
Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи […]
Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи […]