Бойко Гаргов е Регионален координатор за Област Плевен по проект „Активни граждани за местни и национални […]
Кристина Йорданова е Регионален координатор за Област Хасково по проект „Активни граждани за местни и национални […]
Елена Янева е Регионален координатор за Област Смолян по проект „Активни граждани за местни и национални […]
Гинка Илиева е Регионален координатор за Област Шумен по проект „Активни граждани за местни и национални […]
Пламена Стефанова е Регионален координатор за Област Сливен по проект „Активни граждани за местни и национални […]
Гергана Гиздина е Регионален координатор за Област Враца по проект „Активни граждани за местни и национални […]
Валери Недялков е Регионален координатор за Област Видин по проект „Активни граждани за местни и национални […]
Биляна Петкова е Регионален координатор за Област Благоевград по проект „Активни граждани за местни и национални […]
alexander.m@npo.bg Александър Миланов е програмен директор на НПО, специалист по ПР и клиничен социален работник.
anna.l@npo.bg Анна Любенова е мениджър проекти в НПО, психолог и професионалист с опит в общественоздравната сфера.