alexander.m@npo.bg Александър Миланов е програмен директор на НПО, специалист по ПР и клиничен социален работник.
anna.l@npo.bg Анна Любенова е мениджър проекти в НПО, психолог и професионалист с опит в общественоздравната сфера.
vesela.m@npo.bg Весела Маврова е експерт „Програми и проекти“ в НПО, магистър по връзки с обществеността.
mariya.ch@npo.bg Мария Чанева е старши мениджър проекти в НПО, магистър по връзки с обществеността и професионалист […]
stanimir.h@npo.bg Д-р Станимир Хасърджиев е Председател на Управителния съвет на НПО, доктор по медицина, лидер в […]
alexander.h@npo.bg Александър Христов e експерт „Международни програми и проекти“ в НПО, бакалавър по социология.