Пълнолетните лица с увреждания – жители на община Хасково, които са членове на пациентски организации, вече […]