В община Видин са подготвени и оборудвани 16 кабинета за социално-здравни услуги във всички населени места […]