Регионална застъпническа карта на област Видин е изготвена по инициатива на Националната пациентска организация. Тя има за цел да установи проблемите и потребностите по отношение на достъпа и качеството на здравеопазването, както и да подбере онези от тях, които могат да намерят решение на регионално ниво.

Липсата на кадри и затрудненият достъп до първична медицинска помощ са основните проблеми, установени във Видинска област. Лекари и медицински сестри не достигат, а едно от възможните решения е такива да се подготвят в Крайова, Румъния, каквато практика съществуваше допреди няколко години, обясни регионалният координатор по проекта „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ и автор на регионалната карта Валери Недялков. Достъпът до медицинска помощ е затруднен в малките населени места поради лошото състояние на инфраструктурата и на транспортната мрежа. Личните лекари посещават селата по график. Спешно и необходимо е да се предприемат действия за решаване на този проблем, смятат от организацията. Като положителна посочват идеята на сдружение „Северозапазване“ за „Магазин на колела“, който да доставя до малките населени места лекарства и хигиенни материали. Освен това ще бъдат реализирани няколко инициативи, обясни Валери Недялков:

„Да направим информационна кампания сред жителите на Видин за повишаване на информираността от заразяване с грип и коронавирусна инфекция. Тази кампания ще я направим есента, точно преди да започне бумът от заразявания с грип. Предвиждаме здравни беседи за ползите от ваксината срещу грип и ще бъдат посочени местата, където хората да могат да намерят информационни материали. Ще бъде разкрита и една телефонна линия…“

Планира се и издаването на алманах за историята на здравеопазването във Видинска област.

Източник: Радио Видин

Категория:

Ключови думи: