От 1 февруари 2023 г. в Благоевград ще има денонощна аптека. До момента в града, който е и областен център, не можеха да се закупят медикаменти след края на работното време на наличните аптеки. Общината беше решила частично този въпрос с поставянето на вендинг автомати за лекарства без рецепта, но това не беше достатъчно, коментират пациентски представители.

В рамките на гражданска инициатива, която мобилизира всички организации, ангажирани с правата на пациентите и хората с увреждания, координаторът на Националната пациентска организация за региона Биляна Петкова, входира през декември 2022 г. писмо в Община Благоевград, с което се настоява общинския съвет да разгледа за пореден път проблема с липсата на денонощна аптека.

Така, на 1 февруари 2022 г., общинската администрация и Регионалната фармацевтична колегия обявиха, че на територията на областния град ще заработи денонощно гише, което ще дава възможност да се закупуват медикаменти по всяко време. Първата аптека, която ще осигури такова гише, се намира на бул. Васил Левски 32. Останалите аптеки в града също ще обособят денонощни гишета и ще бъдат включени в график, на ротационен принцип. Постоянна информация за дежурното фармацевтично гише ще се оповестява на сайта на общината, както и на електронното табло на фасадата на сградата на общината. График на дежурните аптеки ще бъде поставен и на вратата на всяка аптека в града.

Разходите за дежурствата на фармацевjиге през нощта ще бъдат за сметка на общината – 255 лева на дежурство.

Проблемът с липсващата денонощна фармацевтична грижа бе един от проблемите, които регионалния координатор на НПО идентифицира в картата на проблемите и застъпническия си план, разработен в рамките на проекта на Националната пациентска организация “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, който е финансиран по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Категория:

Ключови думи: