Регионални застъпнически карти за областите Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Сливен, Смолян, Хасково и Шумен бяха изработени в периода август – октомври 2022 г.

Застъпническите карти са част от проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. Проектът се изпълнява от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България.

Целта на този проект е да укрепи гражданското участие в здравеопазването, както на местно, така и на национално ниво. На практика това ще бъде постигнато по два начина: на местно ниво проектът ще се съсредотоци в областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Сливен, Шумен, Смолян, Хасково и Плевен. Във всяка една от тези области е идентифициран местен координатор по застъпничество, който да сформира гражданска група и да координира изпълнението на регионална застъпническа карта, чрез която да се постигне пряко подобрение на конкретен проблем в здравеопазването.

На национално ниво проектът ще създаде уникален за България дигитален инструмент за гражданско участие – интерактивна платформа за комуникация и дебат, която ще има разнообразни функционалности и ще създава възможност за организации и граждани да подават свои сигнали, да генерират предложения, да участват в уебинари и виртуални приемни, да имат достъп до събития и ключови документи. Платформата ще разполага с регионални секции, които ще могат да се използват за информация и дебат от гражданите на ниво област.


Всички застъпнически карти може да намерите тук.


Категория:

Ключови думи: