Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. Проектът се изпълнява от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България.

Настоящата застъпническа карта за област Враца е изработена от регионалния координатор по проекта Гергана Гиздина. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и качеството на здравеопазването в област Враца, като подбере онези от тях, които могат да намерят решение на регионално ниво чрез мобилизиране на гражданска активност. Картата съдържа както преглед на нуждите и проблемите, така и план за действие, чрез който в продължение на 8-10 месеца регионалният координатор, граждански групи и пациентски организации да предприемат действия за разрешаване на конкретни проблеми и подобряване на достъпа до здравеопазване в сътрудничество с местната и областната управа. Тези регионални инициативи целят да обединят гражданите около каузи от общ интерес, да подобрят общуването с местните власти и да покажат, че когато гражданите са активни, могат да се намерят решения на различни проблеми и състоянието на здравеопазването да се подобри за всички.

Картата е изработена чрез преглед на документи и актуални данни за здравеопазването в областта и чрез провеждане на интервюта със заинтересовани страни, сред които представители на местната власт, зам.-кмет на община Враца, кметски наместници в малките населени места от областта, представители на работодателските организации, активни граждани, представители на различни неправителствени сдружения в областта, изпълнителния директор, главения финансов директор и главната мед. сестра на Многопрофилна болница за активно лечение – Враца, зъболекари, учители, група на пациенти от различни възрастови групи с различни заболявания в рамките на областта, практикуващи лекари, които имат пряк поглед върху пациентите.

Методологическа подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на Националната пациентска организация.


РЕГИОНАЛНАТА ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАРТА ЗА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.


 

Ключови думи: