Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. Проектът се изпълнява от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България.  

Настоящата застъпническа карта за област Плевен е изработена от регионалния координатор по проекта Бойко Гаргов. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и качеството на здравеопазването в област Плевен, като подбере онези от тях, които могат да намерят решение на регионално ниво чрез мобилизиране на гражданска активност. Картата съдържа както преглед на нуждите и проблемите, така и план за действие, чрез който в продължение на 8-10 месеца регионалният координатор, граждански групи и пациентски организации да предприемат действия за разрешаване на конкретни проблеми и подобряване на достъпа до здравеопазване в сътрудничество с местната и областната управа. Тези регионални инициативи целят да обединят гражданите около каузи от общ интерес, да подобрят общуването с местните власти и да покажат, че когато гражданите са активни, могат да се намерят решения на различни проблеми и състоянието на здравеопазването да се подобри за всички. Картата е изработена чрез преглед на документи и актуални данни за здравеопазването в областта и чрез провеждане на интервюта със заинтересовани страни, сред които представители на местната власт, кмет на община, кмет на малко населено място, общински съветници, медици, фармацевти, работодатели, граждани на общината, пациенти с хронични заболявания от различни възрастови групи, с или без увреждания, родители на ученици и други, имащи отношение към здравеопазването.

Методологическа подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на Национална пациентска организация.


РЕГИОНАЛНАТА ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАРТА ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.


Ключови думи: