Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. Проектът се изпълнява от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България.  

Застъпническата карта за област Благоевград е изработена от регионалния координатор по проекта Биляна Благоева Петкова. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и качеството на здравеопазването в област Благоевград, като подбере онези от тях, които могат да намерят решение на регионално ниво чрез мобилизиране на гражданска активност. Картата съдържа както преглед на нуждите и проблемите, така и план за действие, чрез който в продължение на 8-10 месеца регионалният координатор, граждански групи и пациентски организации да предприемат действия за разрешаване на конкретни проблеми и подобряване на достъпа до здравеопазване в сътрудничество с местната и областната управа. Тези регионални инициативи целят да обединят гражданите около каузи от общ интерес, да подобрят общуването с местните власти и да покажат, че когато гражданите са активни, могат да се намерят решения на различни проблеми и състоянието на здравеопазването да се подобри за всички. 

Картата е изработена чрез преглед на документи и актуални данни за здравеопазването в областта и чрез провеждане на интервюта със заинтересовани страни, сред които Регионална здравна инспекция, Община Благоевград, служба „Паркинги и гаражи“, представители на местната власт, хора с увреждания, пациенски организации, служители на РЗИ, граждански организации, представител на Национален център по обществено здраве и анализи, председател на Втори ТЕЛК състав, общински съветници. Методологическа подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на Национална пациентска организация.


РЕГИОНАЛНАТА ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАРТА ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.


 

Ключови думи: