Първият обучителен семинар за регионални координатори по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ ще се проведе от 24 до 26 юли 2022 в град Казанлък. Той е предназначен за координатори от девет области в страната, които бяха подбрани чрез проведена открита процедура. Със семинара ще се постави началото на регионалните инициативи по проекта – изработване на регионални застъпнически карти и изпълнение на планове за действие в областите Благоевград, Бургас, Враца, Видин, Сливен, Хасково, Плевен, Шумен и Смолян. Целта на регионалните инициативи ще бъде да се инициира гражданска активност по отношение на местното здравеопазването, която да доведе до разрешаване на конкретни проблеми на ниво град или област.

 

ПРОГРАМА

Ден 1: 24 юли, неделя: Пристигане, настаняване

18.00 – 19.00: Въвеждаща сесия

 • Приветствие, представяне на участниците и водещите, представяне на програмата
 • Национална пациентска организация – мисия, цели, структура, основни дейности

20.00: Вечеря

Ден 2: 25 юли, понеделник

9.30 – 11.00: Проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“

 • Планирани регионални инициативи
 • Работни задачи

11.00 – 11.30: Кафе-пауза

11.30 – 13.00: Застъпничество и лидерство в гражданския сектор

 • Определение и примери за застъпничество, значение на застъпническите инициативи, ключови компетенции и добри практики, активно гражданство
 • Работа с институции на национално и местно ниво

13.00 – 14.00: Обяд

14.00 – 15.30: Тренинг за презентационни умения и работа с медии

15.30 – 16.00: Кафе-пауза

16.00 – 17.30: Уъркшоп за генериране на идеи за регионални застъпнически инициативи

20.00: Вечеря

Ден 3:  26 юли 2022, вторник   

9.30 – 11.00: Изработване на застъпнически карти

 • Представяне на структура
 • Дискусия по процеса на изработване
 • Работа в три малки групи

11.00 – 11.30: Кафе-пауза

11.30 – 13.00: Административни и организационни въпроси

 • Договори, отчетност, бюджет
 • Финална дискусия

13.00 – 14.00: Обяд

14.00: Отпътуване

Категория:

Ключови думи: