За почти 20 години разходите в българското здравеопазване – публични и частни, са нараснали повече от […]