Национална пациентска организация инициира проучване за икономическата ефективност на здравеопазването, като изпълнител на проучването е Институт за пазарна икономика (ИПИ).

Изследването ще бъде проведено на национално ниво, като резултатите от него ще бъдат публикувани и поместени в доклад, като събраната информация ще позволи натрупването на данни и идеи за генериране на предложения за законодателни и нормативни промени, както на национално, така и на общинско ниво, които ще имат за цел да подобрят достъпа до здравеопазване.

Проучването ще послужи за изработване на застъпнически карти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на проекта в девет области на страната – Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Монтана, Шумен, Смолян, Хасково и Плевен.

Изследването се възлага в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Категория:

Ключови думи: