Национална пациентска организация е резултат от дълга и изпълнена с трудности еволюция на пациентското движение в България. Процес, през който са преминали повечето държави в Европа и света. Една история, която често ни кара да се замисляме, но и ни прави по-силни и по-зрели.

През 2009 г. някои пациентски организации, като отчитат тежкото и незаслужено положение, в което се намират пациентите в България, подемат инициатива за демократизиране и модернизиране на пациентското движение. Инициативата бързо среща подкрепата на множество национални и регионални пациентски организации и в началото на 2010 г. води до създаването на най-голямото пациентско обединение у нас – Национална пациентска организация (НПО).

Учредяването на НПО полага основите на модерното пациентско движение в България. Взела си поука от миналото, още в началото на своето развитие НПО прие Етичен кодекс на пациентските организации, чиято цел е да изгради и наложи етични норми сред пациентското движение, синхронизирани с най-съвременните световни и европейски принципи.

Към днешна дата в НПО членуват над 80 пациентски организации, ангажирани с различни социалнозначими и редки заболявания. Заедно ние работим за подобряване достъпа до качествено здравеопазване и подпомагане на пациентите, чрез реализирането на различни програми за ранен достъп до лечения, обучения, семинари, скринингови акции и много др., както и за повишаване на обществената чувствителност по въпросите, свързани с правата на пациентите, застъпвайки се за техните проблеми.