НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Адрес: 1527 София, ул. Чаталджа 76, ет. 5
Тел. 0700 10 515 
(на цената на един градски разговор)
Email: office@npo.bg