Прегледи с мобилни кабинети на пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен бяха организирани […]
Пациентите в Спешното отделение на УМБАЛ „Георги Странски“ отново могат да чакат седнали след застъпничеството по […]
Информационна кампания сред жителите на област Видин за повишаване осведомеността от заразяване с грип и коронавирусна […]
Малките пациенти на двете педиатрични отделения към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас вече […]
Няколко майки в Хасково, които разбират, че семейното планиране е част от отговорното родителство, но не […]
Хората с увреждания в Благоевград, които работят, вече имат право да паркират безплатно „за целия период […]
По повод задълбочилите се проблеми в Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) в Шумен, координаторът на Националната пациентска […]
Пълнолетните лица с увреждания – жители на община Хасково, които са членове на пациентски организации, вече […]
Благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ жители в област Смолян получиха […]
В община Видин са подготвени и оборудвани 16 кабинета за социално-здравни услуги във всички населени места […]