Прегледи с мобилни кабинети на пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен бяха организирани […]