Благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ жители в област Смолян получиха лечение

Безплатни профилактични очни прегледи в населени места в област Смолян, в които жителите нямат достъп до офтамологична помощ, бяха организирани в продължение на няколко месеца в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.

Инициативата е в отговор на идентифицираните проблеми в  Застъпническата здравна карта за област Смолян, изготвена по предходна дейност по същия проект. Той се изпълнява от Националната пациентска организация (НПО) с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България.

Според картата сред основните проблеми в областта се открояват затруднен достъп до здравни услуги на жителите от малките населени места, включително първична и специализирана медицинска помощ, тъй като възможностите са концентрирани в областния град и общинските центрове. Някои населени места се обслужват от един общопрактикуващ лекар по график. Ограничен е и достъпът до лекарства поради липса на аптеки.

Една от най-емоционалните срещи на офтамолозите беше с пациентите от село Гьоврен, община Девин, докъдето няма дори асфалтиран път, признава регионалният координатор на проекта Елена Николова-Янева, която е в основата на организираната инициатива. За реализацията активно съдействат и общопрактикуващите лекар д-р Пепа Ферейра, която обслужва две села и селектира жителите за преглед, и д-р Тодор Печилков. По план е предвидено да бъдат прегледани възрастни трудноподвижни пациенти със съпътстващи заболявания и с установена нужда от очен преглед. След като става ясно обаче, че специалистите са в Гьоврен, за преглед са доведени и всички деца, пристигнали с училищния автобус.

Очни прегледи по проекта са организирани още в село Борино, както и в гр. Девин, където повече от година няма офтамолог, след като градът губи своята очна лекарка от КОВИД-19.

Общо прегледаните пациенти са 54, от които за 9 е установена нужда от допълнителни изследвания. В рамките на проекта те получават съдействие да бъдат хоспитализирани в очното отделение в областната болница. Към оперативно лечение на катаракта са насочени веднага петима от хоспитализирането.

При организацията на прегледите са осъществени срещи и разговори с местни общопрактикуващи лекари, готови да се включат в инициативата, с контролиращи институции и активни граждани, подпомогнали след това придвижването на пациентите от домовете им до кабинета на лекаря. Контактите ще позволят устойчивост на проекта чрез осигуряване на съмишленици за бъдещи инициативи на НПО, насочени към превенция, профилактика и скрининг на общественозначими заболявания.

Информация за проекта, включително и Застъпническата здравна карта за област Смолян са публикувани в сайта на проекта https://active.npo.bg/

 

 

Категория:

Ключови думи: