През изминалите два месеца в град Хасково се проведоха поредица от информационни срещи за представяне на правата на пациентите с ТЕЛК. Кристина Йорданова, регионален координатор на Националната пациентска организация за Хасково, запозна служителите от Домашен социален патронаж с правата на лицата с увреждания, процедурите при първоначално и последващо освидетелстване. Домашният социален патронаж в Хасково обслужва близо 200 лица, основно възрастни хора, голяма част от които самотноживеещи и с множество заболявания.

Информационна среща беше проведена и с родители на деца с увреждания. Специален гост на срещата беше д-р Камбурова, член на експертната комисия, която освидетелства деца в Хасково. Тя отговори на въпросите на родителите за методиката, по която понастоящем се определя процентът нетрудоспособност при децата и за липсата на лекари – специалисти в различни области в състава на хасковската комисия. Кристина Йорданова даде насоки за дейстие във връзка с актуални казуси, при които лични лекари отказват да подготвят документи за явяване пред ТЕЛК на деца с хронични заболявания.

През месец април продължиха информационнте срещи в клубовете на диабетиците, на глухите и на слепите в Хасково. Пред аудитория от лица с увреждания предимно в пенсионна възраст, Кристина Йорданова представи подробна информация за преференциите, които могат да ползват лицата с различна категория нетрудоспособност, както и актуланите размери на инвалидните пенсии и интеграционните добавки.

Поредицата от информационни срещи срещи завърши с участието на регионалния координатор на Национална пациентска организация на регионалната срещата на членовете на Сдружението на инвалидите с физически увреждания от област Хасково, която се проведе на 11 април. Пред аудитория от цялата област, Кристина Йорданова говори за правата на лицата с увреждания, процедурата на преосвидетелстване и обсъжданите промени в националното законодателство, касаещи лицата с ТЕЛК.

 

Категория:

Ключови думи: