От 24 до 26 юли 2022 в града на розите Казанлък се проведе обучителен семинар за регионални координатори по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.

С това се постави началото на регионаните инициативи по проекта, които ще продължат една година в областите Благоевград, Бургас, Враца, Видин, Сливен, Хасково, Плевен, Шумен и Смолян. Регионалните координатори, които бяха избрани чрез открита процедура, ще направят проучване на проблеми в здравеопазването с регионален характер и ще съставят застъпнически карти, с помощта на които няколко проблема във всяка област да намерят своето разрешение.

Целта на тези инициативи е да се мобилизира гражданска активност, да се инициира диалог между гражданите, пациентите, местните власти, бизнеса, здравните заведения и други представители на местната общност, чрез който конкретни проблеми в здравеопазването на общинско или областно ниво да бъдат разрешени и да се подобри достъпът до здравни услуги на хората в областта.

В продължение на два дни регионалните координатори и екип на Национална пациентска организация генерираха и обсъждаха идеи за местни инициативи. Част от обучението бяха и теми, свързани с презентационни умения, активно гражданство и застъпничество.

Категория:

Ключови думи: